Čaroin

Cenník služieb

Cvičebná veľká miestnosť
Jednorázový prenájom na hodinu 16 €

na deň
75 €
Dlhodobý prenájom
na hodinu
15 €

na deň
70 €