Čaroin

Cvičenie a tanec

SM Systém

V súčasnej dobe sedavého zamestnania a automobilovej dopravy vzniká u človeka prirodzená potreba fyzickej aktivity zábavnou formou, ktorá by zároveň viedla k psychickému relaxu a odreagovaniu sa od problémov bežného života.

SM Systém alebo tiež spirálna stabilizácia je preventívne, kondičné a regeneračné cvičenie, ktoré ocenia najmä ľudia s chabým držaním tela ako sú zaoblené ramená, hrbenie sa, uvoľnené, vypadnuté brucho atď. V dôsledku čoho vznikajú skoliózy, svalová disbalancia a chybná koordinácia chôdze alebo behu.

 

Trvanie kurzu od 4. marca do 13. mája 2019 (kurz obsadený).

Lekcie budú prebiehať formou 10 týždňového kurzu každý pondelok od 16:30 do 17:30, je potrebné prihlásenie vopred.

Kurz sa otvorí pri počte 6 osôb.

Cena kurzu: 50 eur/ 10 lekcií

 

BEZ OBMEDZenia veku.

Gejza Zošťák 

JOGA pre začiatočníkov s Magdou (powerjoga)

Yoga znamená spojenie. Pre mňa to znamená aj zmenu. Yoga mi ukázala cestu, ako zmeniť svoj pohľad na každodenný život, pomohla mi vyliečiť všeličo na tele aj na duchu. Stala sa každodennou súčasťou môjho života. V tejto uponáhľanej a vystresovanej dobe je dobré nájsť si chvíľu pre seba, stíchnuť a započúvať sa do ticha. Ponoriť sa hlboko do svojho vnútra a nachádzať pokoj v tomto nepokojnom svete.

Moje hodiny sú zamerané na celkový rozvoj celého tela a samozrejme aj ducha:-) Strečing, posilovanie a kondícia pretvorené do jednotlivých ásan s dôrazom na dýchanie. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe a posúvať svoje hranice.

Na hodiny jogy pre začiatočníkov s Magdou je potrebné prihlásenie na danú hodinu každý utorok do 13:00, hodina sa uskutoční pri minimálnom počte 6 prihlásených osôb. Spätnú sms zasielame iba v prípade zrušenia hodiny. 

 Magdaléna Jarkovská 

Babyfit

Východiskom práce vo všetkých oblastiach činnosti je pohybový systém BabySoma®vychádzajúci z prirodzených zákonitostí pohybu v procese jeho vývinu. Pod procesom vývinu rozumieme obdobie človeka, kedy sa vytvárajú základné pohybové koordinácie. Zahŕňa obdobie od počatia po samostatnú chôdzu. 

 Alexandra Streitová 

Joga s Gejzom

Cvičenie zamerané na celkový rozvoj telesnej kondície. t.j. na silu, ohybnosť a rovnováhu. Začneme s pilatesovým posilňovaním brucha a cez svižnú vinyasu (dynamicky sled jogových pozícií) sa dostaneme do pozícií v stoji, v ktorých precvičíme rovnováhu, a hodinu budeme ukončovat v sede, resp. v ľahu záverečným strečingom. Vo finále necháme doznieť všetku námahu a ukľudníme sa. 

Na hodiny jogy s Gejzom je POTREBNÉ PRIHLÁSENIE vopred v daný deň do 13:00, hodina sa uskutoční pri minimálnom počte 6 prihlásených osôb. Spätnú sms zasielame iba v prípade zrušenia hodiny. 

Gejza Zošťák   

ActiveBody

Cvičenie ActiveBody je kondično-silovo vedený tréning, ktorý využíva najmä váhu vlastného tela a jednotlivé cviky je možné prispôsobiť všetkým výkonnostným úrovniam klientov. Je vhodný pre mládež a dospelých bez rozdielu veku.

Mgr. Alexandra Dubničková, kondičná trénerka 

Tao joga s Vierkou

Univerzálne liečivé Tao je praktický systém sebarozvoja a samoliečenia, umožňujúci dosiahnuť 
harmonický rozvoj telesnej, duchovnej a mentálnej roviny, a tak získať nezávislosť na rôznych 
úrovniach. Prostredníctvom meditácii a cvičení sa učíme rozvíjať svoju telesnú energiu, uvedomovať si, kedy stráca energiu, uvoľňovať napätie, zlepšovať si zdravie, vykonávať sebaobranu a získať schopnosť 
liečiť seba i druhých.   

Mgr. Viera Sadloňová, asociovaná inštruktorka UHT