Čaroin

Cvičenie a tanec

Power joga

Yoga znamená spojenie. Pre mňa to znamená aj zmenu. Yoga mi ukázala cestu, ako zmeniť svoj pohľad na každodenný život, pomohla mi vyliečiť všeličo na tele aj na duchu. Stala sa každodennou súčasťou môjho života. V tejto uponáhľanej a vystresovanej dobe je dobré nájsť si chvíľu pre seba, stíchnuť a započúvať sa do ticha. Ponoriť sa hlboko do svojho vnútra a nachádzať pokoj v tomto nepokojnom svete.

Moje hodiny sú zamerané na celkový rozvoj celého tela a samozrejme aj ducha:-) Strečing, posilovanie a kondícia pretvorené do jednotlivých ásan s dôrazom na dýchanie. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe a posúvať svoje hranice.

 Magdaléna Jarkovská 

Babyfit

Východiskom práce vo všetkých oblastiach činnosti je pohybový systém BabySoma®vychádzajúci z prirodzených zákonitostí pohybu v procese jeho vývinu. Pod procesom vývinu rozumieme obdobie človeka, kedy sa vytvárajú základné pohybové koordinácie. Zahŕňa obdobie od počatia po samostatnú chôdzu. 

 Alexandra Streitová 

SM Systém

SM Systém alebo tiež spirálna stabilizácia je preventívne, kondičné a regeneračné cvičenie, ktoré ocenia najmä ľudia s chabým držaním tela ako sú zaoblené ramená, hrbenie sa, uvoľnené, vypadnuté brucho atď. V dôsledku čoho vznikajú skoliózy, svalová disbalancia a chybná koordinácia chôdze alebo behu.

Gejza Zošťák 

Powerjoga

Cvičenie zamerané na celkový rozvoj telesnej kondície. t.j. na silu, ohybnosť a rovnováhu. Začneme s pilatesovým posilňovaním brucha a cez svižnú vinyasu (dynamicky sled jogových pozícií) sa dostaneme do pozícií v stoji, v ktorých precvičíme rovnováhu, a hodinu budeme ukončovat v sede, resp. v ľahu záverečným strečingom. Vo finále necháme doznieť všetku námahu a ukľudníme sa.

Gejza Zošťák  

Škola chrbtice a dýchania

Približne 85% ľudí má dnes nejaký problém s chrbticou, no našťastie sú tieto stavy vratné, pokiaľ ich včas správne podchytíme. 

 Ing.arch. Jaroslav Práger, lektor jógy SAJ

ActiveBody

Cvičenie ActiveBody je kondično-silovo vedený tréning, ktorý využíva najmä váhu vlastného tela a jednotlivé cviky je možné prispôsobiť všetkým výkonnostným úrovniam klientov. Je vhodný pre mládež a dospelých bez rozdielu veku.

Mgr. Alexandra Dubničková, kondičná trénerka 

Tao joga

Univerzálne liečivé Tao je praktický systém sebarozvoja a samoliečenia, umožňujúci dosiahnuť 
harmonický rozvoj telesnej, duchovnej a mentálnej roviny, a tak získať nezávislosť na rôznych 
úrovniach. Prostredníctvom meditácii a cvičení sa učíme rozvíjať svoju telesnú energiu, uvedomovať si, kedy stráca energiu, uvoľňovať napätie, zlepšovať si zdravie, vykonávať sebaobranu a získať schopnosť 
liečiť seba i druhých.  

Mgr. Viera Sadloňová, asociovaná inštruktorka UHT

Tanečné kurzy pre deti

Pohybová príprava detí od 4 – 7 rokov, rytmické cvičenia, zaujímavé choreografie, ľudové aj moderné tance, balet, zábava

Sára Maliničová

Joga pre zdravie

Kurz je zameraný na zlepšenie zdravia a kvality života celostným spôsobom (harmonizácia fyzického, duševno-duchovného a sociálneho zdravia). Naučíte sa ako správne sedieť, stáť, ležať, dýchať, ako sa pohybovať, uvoľniť, sústrediť, ako sa aktívnym spôsobom vyhnúť tzv. civilizačným ochoreniam. Ako byť zdravý a šťastný, ako hľadať a nájsť pravý zmysel svojho života. Cieľom kurzu je samostatnosť, nezávislosť a sloboda.

Ing.arch. Jaroslav Práger, lektor jógy SAJ