Čaroin

Fotografie z relaxačno-stimulujúceho workshopu Daniela Heviera DYNAMICKÁ KREATIVITA

Fotografie z relaxačno-stimulujúceho workshopu Daniela Heviera DYNAMICKÁ KREATIVITA – TVORBA VNÚTORNEJ IMAGINÁCIE A STIMULÁCIA ENERGIE
ČAROIN, 21. novembra 2009