Čaroin

Literárny večer so spisovateľkou a publicistkou Dašou Čejkovou, ČAROIN, 1. júla 2010