Čaroin

Profily terapeutov

Mgr. Alexandra Dubničková – lektorka ActiveBody, poradenstvo v oblasti stravovania a fitness

Problematike fitness a zdravého životného štýlu sa venujem už viac ako 13 rokov, mám  kvalifikáciu trénera fitness, kulturistiky a silového trojboja 2. stupňa. Absolvovala som viaceré školenia zamerané na funkčný tréning, a to najmä tréning ramena, krčnej chrbtice, chodidla a dolnej končatiny, ako aj seminár o McKenzieho metóde (prevencia a zmiernenie bolestí chrbtice). V súčasnosti sa zameriavam najmä na funkčný tréning za pomoci závesného systému Redcord a správne držanie tela, problémy s bolesťami chrbta a krčnej chrbtice. V tréningoch využívam prevažne váhu vlastného tela, čím sa tréningy stávajú zábavné a vhodné pre všetky kategórie klientov od začiatočníkov až po pokročilých. Úzko spolupracujem aj s fyzioterapeutickým štúdiom. Taktiež vediem programy zamerané na redukciu váhy a zlepšenie celkovej kondície klienta vrátane úpravy stravy.  

Momentálne na materskej dovolenke. 

 

Kontakt: 0904 538 864, alexandra.dubnickova@gmail.com

 ______________________________________________________________________________

Magdaléna Jarkovská – lektorka Powerjogy 

Yoga znamená spojenie. Pre mňa to znamená aj zmenu. Yoga mi ukázala cestu, ako zmeniť svoj pohľad na každodenný život, pomohla mi vyliečiť všeličo na tele aj na duchu. Stala sa každodennou súčasťou môjho života. V tejto uponáhľanej a vystresovanej dobe je dobré nájsť si chvíľu pre seba, stíchnuť a započúvať sa do ticha. Ponoriť sa hlboko do svojho vnútra a nachádzať pokoj v tomto nepokojnom svete.

Moje hodiny sú zamerane na celkový rozvoj celého tela a samozrejme aj ducha:-) Strečing, posilovanie a kondícia pretvorené do jednotlivých ásan s dôrazom na dýchanie. Hodiny sú vhodne pre začiatocnikov, ale aj pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe a posúvat svoje hranice.  

Kontakt: info@caroin.sk 

_________________________________________________________________________

Mgr. Viera Sadloňová – lektorka Tao jogy, Tai Či Čikung

Absolventka Sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Väčšinu svojej profesionálnej kariéry sa venuje práci s klientmi, ktorí si hľadajú uplatnenie na
trhu práce, či už zmenou pracovnej pozície vo svojom pôvodnom zamestnaní, alebo hľadaním
nového zamestnania. Disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti manažmentu ľudských
zdrojov, špecializuje sa na prácu s emóciami, emočnou inteligenciou a komunikačnými
zručnosťami.
V súčasnosti pôsobí aj ako lektorka vzdelávania v spoločnosti ABAS FX, s. r. o., kde sa
špecializuje na emočnú inteligenciu, prácu s emóciami, zdravý životný štýl a praktické
cvičenia Univerzálneho liečivého Tao.
V roku 2011 získala certifikát Asociovaného inštruktora TAO Jogy – Universal Healing Tao
Europe, ktorý vydáva Grand Master Mantak Chia a Senior Instructor pre Európu Rentao
Ravasio. Od roku 2011 aktívne pôsobí ako Asociovaná inštruktorka Tao jogy pre Slovensko
a Českú republiku.

Kontakt: 0902 899 868, viera.sadlonova@abasfx.sk, viera.sadlonova@gmail.com

www.taolife.sk
_________________________________________________________________________

Mgr. Alexandra Streitová, PhD. – lektorka Babyfit

Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológia

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Systém väzív, Nervový systém, Orgánový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

 

Kontakt: 0903 709 485, saska.streitova@babyfit.sk

www.babyfit.sk 

 ______________________________________________________________________________

Gejza Zošťák – lektor jogy a SM systému

Šport, tanec a pohyb všeobecne bol vždy súčasťou môjho života. K joge ma priviedol pragmatický prístup, vnímam ju ako prapôvodný, overený a vynikajúci spôsob ako byť do vysokého veku vo výbornej telesnej a psychickej kondícii. Vzdelávaním a školením sa na rôznych akciách, kurzoch a workshopoch prehlbujem svoje vedomosti tak, aby som ich mohol odovzdávať na svojich lekciách pri spoločnom cvičení alebo pri osobnom poradenstve.

Pohybová prax: v mladosti aktívne športová gymnastika, neskôr tanec vo folklórnom súbore Ifjú Szivek a v muzikálovom tanečnom súbore domu ROH (dnes Istropolis), ešte neskôr člen baletného súboru ND Praha. V súčasnosti inštruktor power jogy, inštruktor PDB, inštruktor Pilates, osobný tréner a masér.

Pohybové vzdelanie: pedagogika tanca na AMU Praha, Inštruktor jogy - Power Joga Akadémia Slovensko - Piešťany, Port de Bras certifikát inštruktora u Vladimir Sneznik, Bratislava + ten istý u Julio Papi, Brno (obaja zakladatelia PDB), inštruktor cvičenia Pilates - SV Binter, Brno, kurz klasickej masáže - Ján Škoda, Bratislava, dynamické vyšetrenie pohybového aparátu - Academy FACE, Praha, kurz kinezioterapie pri osteoporoze – RRC, Hlohovec, Workshop Feldenkreis (silná a flexibilná chrbtica) – M.Kováčová, Pezinok, kurz Kineziotaping – Dexter Academy, Praha, kurz inštruktora cvičenia SM systém – Rege, Trenčín


Kontakt: 0905 492 682, gejza3@gmail.com

 ________________________________________________________________________________  

 

Víkendové semináre a externá spolupráca

 

PhDr. Dana Grečnerová – psychológ

Viac ako 30 rokov praxe v pedagogicko-psychologickej poradni ako psychológ, neskôr riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave - Ružinove.  Prioritou môjho profesionálneho záujmu je pomôcť rodičom a ich deťom pri prekonávaní vývinových ťažkostí. Mám rozsiahle skúsenosti s deťmi so špeciálno-vzdelávacími potrebami, s nadanými deťmi,  s rodinami v kríze, s detskými strachmi a úzkosťami, smútkovým poradenstvom. Poskytujem poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti dieťa, diagnostiku a terapiu neuromotorického vývinu dieťaťa, bilaterálnu integráciu.  Mám ukončený dlhodobý výcvik, som INPP certifikovaný odborník a terapeut BI /bilaterálnej integrácie/. Vediem stimulačné programy pre deti predškolského veku, organizujem kurzy rodičovských zručností. Vyštudovala som psychológiu na FF UK v Bratislave, špecializácia klinická psychológia.

 

Termíny podľa dohody aj podvečer, príp. v sobotu. 

Kontakt: 0903784014  dana.grecnerova@gmail.com

 

 


Mgr. Michaela Sosenková

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. V začiatkoch pracovala s ľuďmi závislými na drogách a alkohole, neskôr pracovala v oblasti ľudských zdrojov, pričom sa paralelne venovala oblasti osobnostného rozvoja a alternatívnym metódam. K hlavným oblastiam jej záberu patria energetické terapie (Reiki a Shamballa) a odbúravanie energetických a emočných blokov, ako aj uvoľňovanie programov z detstva.

Absolvované kurzy:

 • Reiki I-IV
 • shamballa 1024 I-IV
 • EFT (Techniky emočnej slobody) - akreditovaný AAMET
 • 'Self-I-Dentity through Ho´oponopono
 • Ho´oponopono - Nalezení vlastního Já
 • Kineziológia a etikoterapia I, III
 • Automatická kresba
 • RUŠ
 • Otvorenie a aktivácia energetického tela KA
 • SRT I
 • Mentálne techniky
 • Aktivácia hviezdneho kódu
 • Terapia tancom
 •  

  Kontakt: 0903 137 171, mail@liecenieduse.sk