Čaroin

Profily terapeutov

Mgr. Alexandra Dubničková – lektorka ActiveBody, poradenstvo v oblasti stravovania a fitness

Problematike fitness a zdravého životného štýlu sa venujem už viac ako 13 rokov, mám  kvalifikáciu trénera fitness, kulturistiky a silového trojboja 2. stupňa. Absolvovala som viaceré školenia zamerané na funkčný tréning, a to najmä tréning ramena, krčnej chrbtice, chodidla a dolnej končatiny, ako aj seminár o McKenzieho metóde (prevencia a zmiernenie bolestí chrbtice). V súčasnosti sa zameriavam najmä na funkčný tréning za pomoci závesného systému Redcord a správne držanie tela, problémy s bolesťami chrbta a krčnej chrbtice. V tréningoch využívam prevažne váhu vlastného tela, čím sa tréningy stávajú zábavné a vhodné pre všetky kategórie klientov od začiatočníkov až po pokročilých. Úzko spolupracujem aj s fyzioterapeutickým štúdiom. Taktiež vediem programy zamerané na redukciu váhy a zlepšenie celkovej kondície klienta vrátane úpravy stravy.  

 

Kontakt: 0904 538 864, alexandra.dubnickova@gmail.com

__________________________________________________________________________________

 Ing. arch. Jaroslav Práger – lektor jogy a Cvičenie pre zdravý chrbát

Cestou jogy kráča od roku 1985, ako cvičiteľ pôsobí od roku 1989 a od roku 1992 ako učiteľ a lektor Slovenskej asociácie jogy.

Jeho kurzy s názvami Joga pre zdravie a Joga a zrak sú zamerané na praktickú aplikáciu jogových postupov na zlepšenie zdravia a kvality života, na prevenciu civilizačných ochorení a chorôb z povolania celostným spôsobom.

Žiakov v skupinách vedie k samostatnosti a slobode výukovou aj zážitkovou formou.

Pri individuálnej práci s klientmi prevažne zo svojich kurzov praktikuje: 
 • Skúsenosti z celostného pôsobenia jogových metód na zlepšenie zdravia (fyzického, duševne-duchovného aj sociálneho)
 • Kontrolovanú a riadenú detoxikáciu metódou MUDr. Josefa Jonáša
 • Irisdiagnostiku (zisťovanie zdravotného stavu z dúhovky oka)
 • Poradenstvo v oblasti racionálnej životosprávy a výživy
 • Prirodzené metódy zlepšovania zraku podľa Benjamina a Batesa 

 Od októbra 2014 bude viesť aj kurz Škola chrbtice a dýchania.

 

Kontakt: 0903 133 40202 6476 1147,jaro@irisjoga.sk 

www.irisjoga.sk

_________________________________________________________________________

Mgr. Viera Sadloňová – lektorka Tao jogy, Tai Či Čikung

Absolventka Sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Väčšinu svojej profesionálnej kariéry sa venuje práci s klientmi, ktorí si hľadajú uplatnenie na
trhu práce, či už zmenou pracovnej pozície vo svojom pôvodnom zamestnaní, alebo hľadaním
nového zamestnania. Disponuje bohatými skúsenosťami z oblasti manažmentu ľudských
zdrojov, špecializuje sa na prácu s emóciami, emočnou inteligenciou a komunikačnými
zručnosťami.
V súčasnosti pôsobí aj ako lektorka vzdelávania v spoločnosti ABAS FX, s. r. o., kde sa
špecializuje na emočnú inteligenciu, prácu s emóciami, zdravý životný štýl a praktické
cvičenia Univerzálneho liečivého Tao.
V roku 2011 získala certifikát Asociovaného inštruktora TAO Jogy – Universal Healing Tao
Europe, ktorý vydáva Grand Master Mantak Chia a Senior Instructor pre Európu Rentao
Ravasio. Od roku 2011 aktívne pôsobí ako Asociovaná inštruktorka Tao jogy pre Slovensko
a Českú republiku.

Kontakt: 0902 899 868, viera.sadlonova@abasfx.sk, viera.sadlonova@gmail.com

www.taolife.sk
_________________________________________________________________________

Mgr. Alexandra Streitová, PhD. – lektorka Babyfit

Vzdelanie: FTVŠ UK, trénerstvo, športová kinantropológia

Absolvované kurzy v systéme Body-Mind Centering®: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Kostrový systém, Systém väzív, Nervový systém, Orgánový systém, prvá a druhá časť aplikačného kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg detského vývinového pohybu) a absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi, vyvinuté Babyfitom a asistovala na kurze Ako sa hýbu bábätká.

 

Kontakt: 0903 709 485, saska.streitova@babyfit.sk

www.babyfit.sk 

 ______________________________________________________________________________

Gejza Zošťák – lektor Powerjogy, Hathajogy, SM Systému

Šport, tanec a pohyb všeobecne bol vždy súčasťou môjho života. K joge ma priviedol pragmatický prístup, vnímam ju ako prapôvodný, overený a vynikajúci spôsob ako byť do vysokého veku vo výbornej telesnej a psychickej kondícii. Vzdelávaním a školením sa na rôznych akciách, kurzoch a workshopoch prehlbujem svoje vedomosti tak, aby som ich mohol odovzdávať na svojich lekciách pri spoločnom cvičení alebo pri osobnom poradenstve.

Pohybová prax: v mladosti aktívne športová gymnastika, neskôr tanec vo folklórnom súbore Ifjú Szivek a v muzikálovom tanečnom súbore domu ROH (dnes Istropolis), ešte neskôr člen baletného súboru ND Praha. V súčasnosti inštruktor power jogy, inštruktor PDB, inštruktor Pilates, osobný tréner a masér.

Pohybové vzdelanie: pedagogika tanca na AMU Praha, Inštruktor jogy - Power Joga Akadémia Slovensko - Piešťany, Port de Bras certifikát inštruktora u Vladimir Sneznik, Bratislava + ten istý u Julio Papi, Brno (obaja zakladatelia PDB), inštruktor cvičenia Pilates - SV Binter, Brno, kurz klasickej masáže - Ján Škoda, Bratislava, dynamické vyšetrenie pohybového aparátu - Academy FACE, Praha, kurz kinezioterapie pri osteoporoze – RRC, Hlohovec, Workshop Feldenkreis (silná a flexibilná chrbtica) – M.Kováčová, Pezinok, kurz Kineziotaping – Dexter Academy, Praha, kurz inštruktora cvičenia SM systém – Rege, Trenčín


Kontakt: 0905 492 682, gejza3@gmail.com

 ________________________________________________________________________________

Bc. Sára Maliničová – lektorka tanca

- vyštudovala súkromné konzervatórium v Nitre, odbor- tanec, dosiahnuté pedagogické minimum

- konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici,  odbor- tanec

- študentka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor- Didaktika tanca pre deti a mládež


Skúsenosti:

- workshop klasického tanca pre krasokorčuliarov

- workshop jazzového tanca pre tanečnú školu Wanted

- učiteľka na ZUŠ v Nitre  

- lektorka v tanečnom štúdiu Dance Kids v Bratislave

- príprava žiakov na tanečné konzervatórium a VŠMU


Kontakt: 0902 953 387, malidansa@gmail.com

 ________________________________________________________________________________  

 

Víkendové semináre a externá spolupráca

Mgr. Michaela Sosenková

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. V začiatkoch pracovala s ľuďmi závislými na drogách a alkohole, neskôr pracovala v oblasti ľudských zdrojov, pričom sa paralelne venovala oblasti osobnostného rozvoja a alternatívnym metódam. K hlavným oblastiam jej záberu patria energetické terapie (Reiki a Shamballa) a odbúravanie energetických a emočných blokov, ako aj uvoľňovanie programov z detstva.

Absolvované kurzy:

 • Reiki I-IV
 • shamballa 1024 I-IV
 • EFT (Techniky emočnej slobody) - akreditovaný AAMET
 • 'Self-I-Dentity through Ho´oponopono
 • Ho´oponopono - Nalezení vlastního Já
 • Kineziológia a etikoterapia I, III
 • Automatická kresba
 • RUŠ
 • Otvorenie a aktivácia energetického tela KA
 • SRT I
 • Mentálne techniky
 • Aktivácia hviezdneho kódu
 • Terapia tancom
 •  

  Kontakt: 0903 137 171, mail@liecenieduse.sk