Čaroin

Tao joga s Vierkou

TAO joga

 

Stretávať sa budeme každý pondelok a stredu od 19:00, začíname už 10. septembra 2018.

TAO je cesta, ktorá nám ukáže kým vlastne sme.  
TAO je princíp rovnováhy medzi telom, dušou a mysľou.
TAO je pravda o nás samotných a o našom vlastnom ideáli krásy.

Univerzálne liečivé Tao je praktický systém sebarozvoja a samoliečenia, umožňujúci dosiahnuť
harmonický rozvoj telesnej, duchovnej a mentálnej roviny, a tak získať nezávislosť na rôznych
úrovniach. Na západ ju priniesol taoistický Majster Mantak Chia.
Prostredníctvom meditácii a cvičení sa učíme rozvíjať svoju telesnú energiu, uvedomovať si, kedy
stráca energiu, uvoľňovať napätie, zlepšovať si zdravie, vykonávať sebaobranu a získať schopnosť
liečiť seba i druhých.
Len v procese vytvárania pevného základu zdravia a pohody vo fyzickom tele sa totiž vytvára základ
pre rozvoj vlastnej duchovnej nezávislosti, stavu, kedy sme schopní bez pričinenia a motivácie okolia vykonávať každodenné činnosti a plniť si svoje sny.

V rámci programu Tao Univerzálne liečivé Tao môže cvičiaci absolvovať:

• Základy 1, 2 a 3: sebapoznanie a rozvoj. Prostredníctvom meditačných techník si cvičiaci
zlepší zdravie, naučí sa pracovať s vnútornými orgánmi a spracovávať negatívne emócie, ako
napríklad strach alebo hnev.

• Pohybové cvičenia Tao jin a Taiči Či kung:

Tao jin je séria cvičení zameraných na chrbticu, posilnenie šliach, brucha, vnútorných svalov a doplnenie energie obličiek. Cvičenie prináša vnútornú silu a pomáha uvoľňovať napätie v tele. Cvičenie tao jin je nenáročné a preto vhodné pre každého bez obmedzenia veku. Cvičí sa pomaly, takže cvičenie nezaťažuje srdce, naopak posilňuje celkovú činnosť srdca, dýchanie a imunitu. Cieľom cvičenia je stále viac uvoľňovať chrbticu, zvyšovať flexibilitu tela, harmóniu, uzdravovať, spriechodňovať šľachy a svaly a dopĺňať energiu obličiek a chrbtice.

Taiči je ázijské bojové umenie, z ktorého vychádza naše cvičenie. Pozostáva z 13 základných
 pohybov cvičených v stoji. Je známe ako cvičenie pre dlhovekosť.


PREČO CVIČIŤ Taojogu
Pred mnohými rokmi trávili ľudia večer pozorovaním hviezd, prírody a hlavne venovali veľa času sebapozorovaniu. Bolo to zo zvedavosti ale i z nutnosti odstrániť bolesť, liečiť poranenia, porozumieť striedaniu pocitov a na zachovanie zdravia, sily človeka. Zistili, že iba tak dokážu prežiť - keď sú zdraví, plní sily a emócie ich nebudú zmietať a ničiť.
Taoisti odpozorovali, že v tele máme životne dôležité orgány, ktoré treba neustále posilňovať energiou a zbavovať od toxínov. Na to v Taojoge využívame každodenný vnútorný úsmev, liečivé zvuky a poklepovú detoxikáciu.
Pomocou vnútorného úsmevu privádzame pozornosť a liečivú energiu do orgánov, tak ich zahrejeme a dodáme vitalitu. Pomocou liečivých zvukov najprv orgány rozvibrujeme, čím ich zbavíme toxínov, nežiaduceho napätia a horúčosti. Pri poklepávaní sa prepadávajú soli, baktérie, vírusy, odumreté bunky a vyplavujú sa cez moč a dych.
Keď takto pravidelne udržiavame orgány, tie sa nám odvďačia svojou dlhodobou až celoživotnou funkčnosťou. Preto sú tieto techniky výbornou prevenciou pred starnutím.
Na cvičeniach Taojogy venujeme pozornosť každému orgánu osve a zbavujeme ho negativity, chorôb, napätí a učíme sa, ako pracovať s emóciami.
Práca s jednotlivými emóciami je veľmi dôležitá, nakoľko ak by sme len cvičili a posilňovali sa a emócie by sme neriešili, skôr či neskôr nás práve nevyriešené, nezvládnuté emócie začnú atakovať. V Taojoge pracujeme s konkrétnymi emóciami, ktoré vieme presne identifikovať a pomenovať.
Keďže každá emócia má energiu a silu (predstavme si akú silu máme, keď sa poriadne nahneváme), tak v Taojoge sa emócií nezbavujeme, ale ich spracujeme, transformujeme pomocou meditačných techník Fúzie a takto spracované ich využijeme na seba liečenie a seba rozvoj.
Neoddeliteľnou súčasťou sú fyzické cvičenia ( Tantiencikung, Železná košeľa, Taičičikung), pomocou ktorých uvoľníme blokády v meridiánoch, posilníme, detoxikujeme jednotlivé orgány a dlhodobo budujeme a zhusťujeme vnútornú energiu, ktorú ukladáme do Tantienov, kostí, kĺbov a šliach.
Pomocou techník Základy II a Kozmického chikungu aktivizujeme energiu Zeme, Neba, Kozmu, zbierame tzv. vonkajší elixír a budujeme kontakt na nekonečný zdroj energie.
Systém Taojogy učí ako bezpečne a efektívne praktikovať tieto a ďalšie techniky v bežnom živote. Ako sa vyvarovať prípadným nástrahám pri práci s energiou, ako nepodliehať ilúzii a ako vedome riadiť liečivé procesy v tele. Najprv sa jedinec zameria na znovu nabitie svojej batérie, obnovu vnútornej energie.
Postupne si otvárame Mikrokozmický orbit a spriechodňujeme meridiány. Následne môže jedinec expandovať a napájať sa vonkajšie energie a budovať spojenie s kozmom - Univerzálne Tao.

 

FILOZOFIA TAO


Model JIN a JANG predstavuje taoistickú koncepciu vesmíru a tiež aj filozofický základ. Model JINU a JANGU vychádza z teórie o energii a tvrdí, že vo vesmíre a v prírode sa prejavujú opačné dvojice síl a javov, ako sú deň a noc, Nebo a Zem, Slnko a Mesiac teplo- chlad, plnosť -prázdnota, aktivita- pasivita, oheň a voda, ktoré sú prejavom tej istej jedinej energie, ktorá sa neustále šíri vesmírom. Taoisti ju nazývajú pôvodná tvorivá energia TE.
Tvorivá energia TE môže mat charakter sily odstredivej - jangovej alebo dostredivej - jinovej, elektrickej a magnetickej, zápornej a kladnej. Výsledným prejavom je rozptyl alebo naopak zmršťovanie sa, čo závisí od pomeru zastúpenia týchto síl. Alebo môže nastať neutralita.
Z pohľadu človeka sa jedná o bioelektromagnetizmus ľudského tela. Človek predstavuje mikrokozmos, v ktorom pôsobia rovnaké sily ako v makrokozme. Taoisti, ktorí sa snažili o dlhovekosť zistili, že je ideálne, ak je u jedinca pomer síl JINu a JANGu čo najviac v rovnováhe – čo sa prejaví neutralitou jedinca.
Taoisti detailným poznaním a pozorovaním vedia zistiť tento pomer JINu a JANGu. Následne sa formou stravy, tekutín, prispôsobením sa solárnym a lunárnym cyklom a tiež aj taoistickými technikám smažia priblížiť k rovnováhe medzi týmito silami.
Úlohou Taoistu je vlastne stále viac sa približovať k rovnováhe JINu a JANGu a zároveň si zvyšovať svoj energetický stav a tým stúpať hore po vývojovej špirále. Čím sme bližšie k rovnováhe, tým viac cítime jemnejšie vibrácie a jemnejšie energetické vplyvy, napr. vplyv Mesiaca a Slnka cítime bežne, ale vplyv Jupitera, Marsu alebo Zeme už menej.


 

ÚVODNÁ ÚROVEŇ – PREBÚDZANIE LIEČIVÉHO SVETLA


Kurz 1: Základy I - Taojoga pre začiatočníkov:
1. Cchi seba masáž
2. Aktivizácia Tantienu
3. Vnútorný úsmev
4. 6 liečivých zvukov
5. Energetické body
6. 6 smerov a ich aktivizácia
7. Otváranie Mikrokozmického orbitu


Kurz 2: Základy II - Taojoga pre začiatočníkov:
1. 6 smerov a ich aktivizácia
2. Kozmický vnútorný úsmev
3. Tri mysle a tri ohne
4. Zemská energia
5. Kozmická energia
6. Nebeská energia
7. Mikrokozmický orbit


Kurz 3: Základy III - Taojoga pre začiatočníkov:
1. Cikung warm up
2. Poklepová detoxikácia
3. Pozícia strom
4. Pozícia korytnačka

 

Mgr. Viera Sadloňová
Asociovaná inštruktorka UHT
viera.sadlonova@gmail.com

0902/899 868

www.taolife.sk

 


Späť na home