top of page

Víkendové semináre

8626.jpg

Rodinné konštelácie

Zažili jste už rodinné konstelace? Pokud ano, tak víte, že je to naprosto fascinující, osvědčená a bezpečná terapeutická metoda, která je schopna léčit a uzdravovat naše vztahy a osobní i kolektivní neúspěch, neporozumění a bolest.  Všechny odpovědi máme v sobě. Stačí si jen postavit konstelaci poznat a pochopit náš život a nalézt funkční řešení.  

Co konstelace uzdravuje? Naprosto vše. 

Třeba,  proč se  nedaří v partnerství, proč nevyděláváte víc, proč si nevěříte, jste nemocní, neuzdravujete se. Proč vás rodiče, partner, děti neposlouchají a proč se cítíte odcizení a slabí. Proč vám nefunguje účetní nebo podnik nebo vztahy na pracovišti. Proč si musíte dobíjet baterky a brát prášky a zda jsou účinné. 

A v té nejvyšší úrovni dotazů a nepochopení,  

proč vám Bůh neodpovídá, jak fungují modlitby? A vůbec, 

JAK TO VŠECHNO TADY FUNGUJE.

To, co zde  uvidíte, vás začne rozvíjet a měnit. Poznání života se vám doslova nabízí. Tak si jej přijďte vzít.

Přihlášky, prosím, předem na +421 904 557 561 Anna Vašková.

 

Vstupné

půl den – 20€

celý den – 30€

postavení konstelace – 30€

předplacená konstelace – 60€

 

RESTART

Velká léčivá regrese (VLR) dává možnost uzdravit se v jakékoliv oblasti života.
Díky dlouhému ,,dívání se", energii přítomnosti a přítomnosti řádu života se naše vnitřní příběhy a obrazy budou mít snahu sami uzdravit. Výsledkem pak je hluboké, vnitřní přijetí a pocit klidu a sounáležitosti.

V prvním setkání se budeme soustředit na vztahy, které pocházejí z vašeho početí, prenatálu, zrození a dětství a postupně vytvořily Vaše vnitřní dítě. O tom jste už určitě hodně slyšeli. Všechno co jste zažili od početí až do osmi let vytvořilo naši vnitřní náladu. Osobnost, kterou nazýváme vnitřní dítě. Toto často velice negativně a emočně reaguje na situace, které třeba zažíváme nyní, nebo i jakémkoliv pozdějším věku. Výsledkem jsou pak reakce, kterým sami ani nerozumíme a které doslova demolují náš osobní život, ale musíme je učinit. Všechny ty vnitřní bolesti, strachy, nářky, vzpoury a rezignace, pocity oběti a zmaru a mnohé jiné jsou řečí, kterou se vyjadřuje naše vnitřní bolavé dítě. A to nechce nic jiného, než naše pochopení, přijetí a výsledkem je láska a klid.

Tuto skupinovou Velkou léčivou regresi (VLR) zvládne každý, kdo má upřímný zájem se uzdravit, vidí částečně svůj problém a nerezignoval sám nad sebou. A dovoluji si tvrdit, že i ti co rezignovali a vzdali to sami se sebou se mohou touto cestou uzdravit a nalézt svůj klid. Navíc i když je prováděna ve skupině, přesto Vaše problémy zůstanou jen Vašim tajemstvím.

Co nás čeká?
Asi hodinový teoretický úvod s dotazy a pak celkem asi čtyři hodiny ležení s hlubokým vnitřním prožitkem a přítomnosti v léčivé podobě. Výsledek těchto vnitřních aktivit je neuvěřitelný. Osvobozuje člověka od podmíněnosti a tedy i od bolesti a jejich následků.
Po těchto pěti hodinách se prostě budete cítit lehčí o ,,100 kg" a naplněni světlem.

Setkání proběhnou :

1.  RESTART - vnitřní dítě 
2. RESTART - dětství, dospívání, rodiče
3. RESTART - partnerství, rodičovství
4. RESTART - smrt a božství
5. RESTART - vesmír, andělé, bůh

DOPORUČUJI se zúčastnit všech setkání. Protože jednotlivé sekvence na sebe v životě nejen navazují, ale jsou vzájemně propojeny jedna tvoří a obsahuje další.

V závěru se uvolníte v mnoha ohledech a získáte hlubší vnímání a poznání sami sebe, ale také vnesete do svého života pochopení, smíření a klid. A to je dnes opravdu velká výhra.

139080.jpg
bottom of page